Köpvillkor


Beställning
Enklast beställer du genom att kontakta oss per mail eller telefon. Uppge då namn, leveransadress, telefonnummer, antal, artikelnummer på de produkter du vill beställa samt produktnamn.
Vissa av våra produkter finns att se hos våra återförsäljare. Övriga produkter kan du självklart beställa hos återförsäljaren.

Priser och betalning
Vi tillämpar förskottsbetalning. En beställning expedieras först när hela ordersumman är oss tillhanda.
Priserna inkluderar gällande moms. Priserna i prislistan gäller ett år i taget. Vi reserverar oss för prisändringar orsakade av valutakursförändringar, devalveringar, momsförändringar eller liknande som ligger utanför vår kontroll.

Leverans, garantier och avbeställning
Vid köp av våra produkter gäller 2 års fabriksgaranti. Produktionsfunktion garanteras endast när den används på avsett sätt.
Alla våra produkter är beställningsvaror, och leveranstid beror på vart i Sverige varan skall levereras samt när när transporten går från lagret i Tyskland. Normalt bör man räkna med en leveranstid på mellan 3-6 veckor. Vi uppger beräknad leveransperiod på orderbekräftelsen.
Leveranskostnad tillkommer, om inget annat angivits eller överenskommits. Vid leverans och lossning av godset måste mottagaren vara tillgänglig och behjälplig. Vägen till leveransadressen måste vara farbar för lastbil.
Om godset inte kan levereras på angiven adress, placeras det i ett tillfälligt lager där du (godsmottagaren) får hämta godset för egen kostnad.
Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från form chill per e-post. En produkt kan avbeställas om leverans inte påbörjats, mot ett avdrag på 20% av ordersumman.

Produktreturer
Produktionsfunktion garanteras endast när den används på avsett sätt. Returer accepteras endast efter överenskommelse med form chill, och ersätts med en ersättningsprodukt. Varorna skall returneras obegagnade och i originalförpackning för att inget ytterligare avdrag skall ske. form chill tar ut en administrationsavgift vid returer samt förbehåller sig rätten att debitera självkostnadspris för nytt emballage, arbete, etc. Returer som sänds mot efterkrav eller postförskott godkännes ej.

Transportskador
Det är viktigt att kontrollera produkten omedelbart vid leverans. Eventuella transportskador dokumenteras direkt på fraktsedeln. Anmäl därefter ev. reklamation omedelbart till oss så vi kan ordna ersättningsprodukt samt ersättning med transportören. Leveranstid för ersättningsvara kan variera beroende på typ av vara samt lagersituation. Transportskadat eller transportförsenat gods berättigar inte till fakturaavdrag eller annan ersättning utom godsersättning. Spara emballaget och skadat gods för eventuell senare besiktning.

Reklamationer
Fel eller skada som upptäcks efter mottagande av godset, skall anmälas omedelbart till oss, senast inom 3 dagar. Packa alltid upp produkten direkt för att upptäcka eventuell leveransskada. Reklamationer senare än 3 dagar efter leverans beaktas ej.

Ej emottaget gods
Om godset inte kvitterats ut inom 7 dagar efter anmodan från transportören, så skickas den i retur till oss. Vi debiterar då dig för de kostnader som det åsamkar oss, se returer. På specialbeställda varor tillkommer dessutom ordersumman, eftersom dessa produkter saknar värde då de är tillverkade efter dina specifika önskemål.

Allmän aktsamhet
Många av våra produkter har med eld att göra. Vi uppmanar därför till ansvarsfull hantering och användning av produkterna.
Följ eventuella anvisningar, och uppfyll nödvändiga aktsamhetskrav. Kontrollera även att omgivningen motsvarar allmänna säkerhetskrav enligt gällande normer innan någon eld tänds.